Tisztelt Intézményvezető!

 

A budapesti székhellyel működő Narmer Építészeti Stúdió és a pécsi InnoTeq Informatikai Kft. közös vállalkozásként szeretné felhívni figyelmét egy 2012-ben beadható pályázati lehetőségre. A pályázat keretén belül 100%-os intenzitású támogatással tudja fejleszteni intézményét. A pályázati kiírásról bővebben itt olvashat:

http://www.nfu.hu/uj_lehetoseg_a_muzeumok_es_leveltarak_infrastrukturalis_fejlesztesere

Pályázati adatlap
Pályázati segédlet

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című pályázat, melynek elsődleges célja a múzeumok és levéltárak — a közoktatást támogató egységes alapszolgáltatásként megvalósuló — oktatási-képzési szerepének erősítése és az iskolabarát szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér megteremtése.

A pályázat részcélja, hogy a múzeumok és levéltárak a képzési potenciáljuk magasabb fokú kihasználása érdekében a kiállítások formájában nem, vagy csak ritkán látható állományhoz való hozzáférést biztosítsák, a lehetőségeket kiszélesítsék. Kiemelt cél még az oktatási hasznosulás, a fizikai közelség és tanulmányozhatóság lehetőségeinek megteremtése; a digitalizált kulturális örökségi értékekhez való hozzáférés elősegítése.

A pályázat keretében olyan infrastrukturális fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek támogatják az egész életen át tartó tanulást, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség megszerzéséhez szükséges kompetenciák, valamint a szociális és állampolgári kompetenciák elsajátítását. A múzeumok és levéltárak sajátos adottságaikra építve erősíthetik közösségi szerepüket.

A támogatható komponensek:

A) komponens: oktató múzeum és levéltár

B) komponens: látványtár (B1 komponens) és tanulmányi raktár (B2 komponens)

C) komponens: virtuális pontok az oktató múzeumhoz és levéltárhoz

A pályázati konstrukció teljes keretösszege: 865.116.560 Ft

A pályázatok benyújtására 2012. január 3-tól 2012. május 18-ig van lehetőség.

A támogatási intenzitás múzeumnál és levéltárnál egyaránt 100%-os.

Ehhez a pályázathoz kívánunk segítséget nyújtani és ajánlatot tenni a saját projekt megvalósítása érdekében.

 

 

 

Vasáros Zsolt

Narmer Építészeti Stúdió

www.narmer.hu

1114 Budapest, Bartók Béla út 37.

Rendes Péter

InnoTeq Kft.

www.innoteq.hu

7621 Pécs, Felsőmalom u. 3.

 

Tóth G. Péter

szakmai tanácsadó

ÖrökségTér / HeritageSpace

Telefon: 30 / 5588456

 

 

Pályázható összegek:

 

A) komponens:    oktató múzeum és levéltár /                          5.000.000 Ft –     30.000.000 Ft

B) komponens:    látványtár (B1 komponens) /                          20.000.000 Ft –   70.000.000 Ft

tanulmányi raktár (B2 komponens) /            30.000.000 Ft –   100.000.000 Ft

C) komponens:    virtuális pontok /                                               5.000.000 Ft –     20.000.000 Ft

A) és C) komponens együttes megpályázása esetén /                10.000.000 Ft –   50.000.000 Ft

 

Ehhez a pályázathoz szolgáltatásként az alábbiakat tudjuk felajánlani:

 

 

Amennyiben szolgáltatásaink elnyerték tetszését, illetve bármilyen egyéb kérdése van a pályázati lehetőséggel kapcsolatban, keressen minket bizalommal! Érdeklődés esetén akár egy személyes megbeszélés keretében tudjuk tovább pontosítani a részleteket az Önök igényeinek megfelelően!

 

Személyesen az alábbi telefonon és e-mail címen tud minket elérni:

telefon: + 36 / 20 / 5588456

e-mail:  tothgpeter@oroksegter.hu

 

Narmer Építészeti Stúdió / InnoTeq Kft.

ÖrökségTér – HeritageSpace

 


Gyakran Ismételt Kérdések (GYÍK)

 

Mennyi idő áll rendelkezésre a projekt megvalósítására?

A projekt megvalósítását annak megkezdésétől számítva a pályázó az A), B1) és B2) komponensek esetében legfeljebb 18, míg a C) komponens esetében legfeljebb 10 hónapra tervezheti. Amennyiben A) és C) komponens együttesen kerül megvalósításra, akkor 18 hónap áll rendelkezésre.

 

Mik az elszámolható költségek köre?

Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 6%-át. Projektmenedzsment költségei: nem haladhatja meg az elszámolható összes költség 12 %-át. Építés nem haladhatja meg az elszámolható összes költség 10 %-át Egyéb költség: nem haladhatja meg az elszámolható összes költség 10 %-át Tartalékképzés: nem haladhatja meg az elszámolható összes költség 5 %-a

 

Előnyt élveznek, akik

 

Van olyan tevékenység, mely mindhárom komponens esetében előnyt jelenthet az elbírálás során?

Minden komponens esetében: a fogyatékkal élők hozzáférését támogató infrastruktúra-fejlesztések közül a kötelezőn túlmenő további tevékenységek vállalása; az elmúlt 10 évben hazai költségvetési forrásból múzeumi, illetve levéltári szakmai célú támogatásból, vagy európai uniós forrásból sikeresen megvalósított projektek.


A bírálat során az A komponens esetében van olyan tevékenység mely előnyt jelenthet?

Múzeum esetében a múzeumi terek átjárhatóságának biztosítása belsőépítészeti átalakításokkal (a kiállítótér és a foglalkoztató tér, illetve oktatóterem közvetlen kapcsolata a műtárgyakkal való minél közvetlenebb viszony megteremtése érdekében, a műtárgyvédelmi szempontok figyelembe vételével).

Levéltár esetében az oktatás tematikájához kapcsolódó levéltári anyag bemutatási lehetősége biztosított az oktató térben.

Múzeum és levéltár esetében a különböző korcsoportok fogadására alkalmas, variálható komplex terek kialakítása és felszerelése (az óvodások ülőpárnáitól a középiskolások felnőtt méretű bútoráig, természetes anyagok használatával); kreatív múzeum- és levéltárpedagógiai eszközrendszer beszerzése.

A bírálat során a B komponens esetében van olyan tevékenység mely előnyt jelenthet?

A bemutatásra kerülő gyűjteményi anyag helyben elérhető digitális katalógusa (a tárgyakra vonatkozó szakmai nyilvántartási meta-adatok és azonosító kép - a 20/2002 (X.4.) NKÖM rendelet szerinti leíró tárgykarton alapján) rendelkezésre áll IKT modul segítségével.

B2) tanulmányi raktár esetében: a bemutatásra kerülő gyűjteményi anyag a múzeumpedagógiai foglalkozások során közvetlenül tanulmányozható műtárgykört tartalmaz (a 20/2002 (X.4.) NKÖM rendelet 7. §-ban meghatározott, közművelődési felhasználás céljából duplumként kezelt anyagából).

B1) látványtár és B2) tanulmányi raktár esetében: az intézmény kiállító- és egyéb közönségtereivel egy épületben történő fejlesztés esetén a létrejövő látványtár vagy tanulmányi raktár integrált kapcsolata ezekkel biztosított; külső telephelyként működő raktárépületben történő fejlesztés esetén a létrejövő látványtár vagy tanulmányi raktár független, elkülönült megközelítése és használata a szolgálati vagy raktárterektől biztosított; a digitális katalógus tartalma interneten hozzáférhető.

A bírálat során a C komponens esetében van olyan tevékenység mely előnyt jelenthet?

Az intézmény különböző kiállító egységeiben a múzeum- és levéltárpedagógiai foglalkozásokhoz kapcsolódó önálló informatikai pontok vagy több pontot befogadó, önálló részlegek kialakítása; a kialakítandó virtuális pontokon keresztül a muzeális intézmény kiállításainak, illetve a levéltári források kontextusban történő ismertetése; a muzeális intézmény saját, a közönség számára nem hozzáférhető gyűjteményeinek, adattárainak (tárgy-, dokumentum-, fotógyűjtemények), levéltárak esetében a speciális gyűjtemények (oklevelek, pecsétek, térképek stb.) virtuális bemutatása; egyéb oktatási információs szolgáltatások nyújtása.


Kötelezően megvalósítandó feladatok

 

Mik a kötelezően megvalósítandó tevékenységek az összes komponens esetében?

Az alább felsorolt három csoport valamelyikéből legalább egy eszköz beszerzése, vagy egy tevékenység megvalósítása kötelező minden pályázó számára: A fogyatékkal élők múzeum- és levéltárhasználatát segítő eszközök a fejlesztésbe bevont terekben: pl. felolvasógép, Braille-írással készült információs táblák, feliratok, kijelző, képernyőolvasó, beszédszintetizátor, tapintható műtárgymásolatok, makettek, képernyőnagyító szoftver, szövegfelismerő program, digitális nagyító, olvasótévé stb., A fejlesztésbe bevont terek fogyatékkal élők által történő megközelítéséhez, használatához szükséges infokommunikációs akadálymentesítés: a fogyatékkal élők tájékozódását segítő eszközök, pl. hangos-térkép, Braille feliratok, burkolati vezetővonalak, értelmi sérülteket segítő piktogramok stb., A fejlesztésbe bevont terek fogyatékkal élők által történő megközelítéséhez, használatához szükséges, kis léptékű belső épület-átalakítás, korszerűsítés a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 10%-áig.

Mik a kötelezően megvalósítandó tevékenységek az A komponens esetében?

A) Oktató múzeum és levéltár a múzeum- illetve levéltárpedagógiai foglalkozások megtartásához kapcsolódó, minimum egy darab, 15 főből álló csoport befogadására, leültetésére és egyidejű foglalkoztatására alkalmas oktató- vagy foglalkoztató tér kialakítása, illetőleg a meglévő korszerűsítése, szükséges berendezés és eszközök beszerzése a szakmai elvárások biztosításával.

Mik a kötelezően megvalósítandó tevékenységek a B komponens esetében?

  • A nyilvánosan látogathatóvá tétel az állományvédelmi szempontoknak, az őrzésvédelmi és műtárgybiztonsági feltételeknek megfelelő építészeti és műszaki kritériumrendszerét feltáró és összegző elemzés (megvalósítási koncepció) elkészítése.
  • Korszerű állományvédelmi eszközrendszer (pl. a megfelelő klimatikus és megvilágítási feltételeket biztosító eszközök és berendezések, mérőműszerek), műtárgytároló rendszerek, mechanikus és elektronikus őrzés-védelmi, ill. biztonsági eszközrendszer (pl. figyelő- és riasztó berendezések, fizikai zárhatóság) beszerzése.
  • A művelődéstörténeti és állományvédelmi háttérinformációk közvetítéséhez (képi és szövegbeli megjelenítéséhez) szükséges installáció.
  • Minimum egy darab, 15 főből álló csoport befogadására és egyidejű látogatására alkalmas, az állományvédelmi szempontoknak, az őrzésvédelmi és műtárgybiztonsági feltételeknek megfelelően kiépített és közművesített, látogatható tér kialakítása.

Mik a kötelezően megvalósítandó tevékenységek a C komponens esetében?

Minimum egy darab, az iskolabarát múzeum és levéltár virtuális oktató pontjaként értelmezhető, digitális tartalmakhoz való hozzáférést biztosító, szükséges IKT infrastruktúrával felszerelt, internet-csatlakozással rendelkező informatikai pont kialakítása a múzeumi vagy levéltári terekben a felsorolt szakmai elvárások biztosításával.

 

Mennyi a rendelkezésre álló forrás, és milyen mértékben oszlik meg?

A rendelkezésre álló keretösszeg 865.116.560 Ft  olyan elosztásban, miszerint

 

  • a keret 50%-a a B1) és B2) komponensek,
  • további 50%-a pedig az A) és C) komponensek támogatására kerül elkülönítésre.

 

  • Amennyiben a B1) és B2) komponensre nem érkezik be elegendő számú pályázat, illetve a beérkezett pályázatok nem érik el a támogatáshoz szükséges ponthatárt, a fennmaradó keret a többi komponensre is felhasználható.
  • Ugyanígy amennyiben az A) és C) komponensre nem érkezik be elegendő számú pályázat, illetve a beérkezett pályázatok nem érik el a támogatáshoz szükséges ponthatárt, a fennmaradó keret a B1) és B2) komponensre is felhasználható.

Néhány konkrét javaslat a csomagokhoz felhasználható fejlesztéseink, termékeink, szolgáltatásaink, ötleteink közül

 

1.      PALLIUM – Térinformatikai alapú levéltári nyilvántartó és bemutató rendszer

A térinformatikai alapú levéltári nyilvántartó és megjelenítő rendszer alkalmas a levéltári digitalizált, georeferált térképi anyagok interaktív, egységes, koordinátahelyes, rétegzett megjelenítésére, valamint egyéb dokumentumok földrajzi helyekhez történő kapcsolására is. Segítségével az egyes dokumentumok már nem csak metaadataik alapján, hanem geográfiai kapcsolódásuk szerint is könnyen kereshetővé, áttekinthetővé válnának. Adott területhez több idősík szerinti topográfiai alap is tartozhat, amelyek között az alkalmazás biztosítja az átjárhatóságot, illetve a párhuzamos megjelenítést. Az alkalmazás a következő területeken támogatja a levéltári munkát: interaktív térképi megjelenítés, állagmegóvás, adattárolás, rendszerezés, kereshetőség, kutatók kiszolgálása. A rendszer 2009 óta működik a Baranya Megyei Levéltárban és a Dél-dunántúli Regionális Innovációs Pályázaton különdíjat nyert.

A digitálisan feldolgozott térképi anyagok böngészése és áttekintése nagyméretű érintőképernyős terminálok felszerelésével válhat látványosan egyszerűvé az érdeklődők számára. A kijelzett szöveges információk akadálymentesített változatban is megjeleníthetők igény esetén.

 

2.      Digitális Vitrin / virtuális Vitrin

Segítségével egy hagyományos múzeumi, vagy kiállítási vitrinben, vagy egy teljes kiállítótérben elhelyezett objektumokhoz kapcsolódó kiegészítő multimédia (szöveg, kép, térkép, videó, audió) információk jelenhetnek meg. A touchscreen vezérlés, valamint a kijelző(k) és digitális vezérlésű, programozható világítási modul segítségével testreszabott, interaktív tárlatvezetés is létrehozható.

A rendszer a valós vitrint is képes kiváltani; ebben az esetben virtuális vitrinként is funkcionál és a megjelenítendő objektumokat a kijelző(kö)n jelenítheti meg, akár a gyűjtemény 3 dimenziós megjelenítésére is képes. A rendszer lehetséges elemei: vezérlő számítógép és szoftver, touchscreen input panel, digitálisan vezérelhető világítás hardver és szoftver modul, kiegészítő megjelenítő eszközök.

A rögzített digitális tartalom folyamatosan bővíthető és változtatható.

Kiegészítő terminálként az eszközhöz egy audió terminál telepíthető, ami a szöveges információk felolvasásán, valamint speciális vezérlő gombokon keresztül a fogyatékkal élők számára is biztosítja a hozzáférést az elérhető digitális tartalmakhoz.

 

3.      TérképGép – többképernyős multimédia terminál

Kiállítások, múzeumok részére fejlesztett speciális eszköz, amelyen interaktív alkalmazások vagy bemutatók futhatnak. A vizuális megjelenítést 1-3 nagyméretű HD LCD panel, a felhasználói kommunikációt egy érintőképernyő, a vezérlés pedig egy számítógép és egy speciális vezérlő szoftver biztosítja.

Kiegészítő terminálként az eszközhöz egy audió terminál telepíthető, ami a szöveges információk felolvasásán, valamint speciális vezérlő gombokon keresztül a fogyatékkal élők számára is biztosítja a hozzáférést az elérhető digitális tartalmakhoz.

 

 

Múzeumi és levéltári referenciák (2009/2011)

 

Narmer Építészeti Stúdió / Budapest

www.narmer.hu / e: narmer@narmer.hu

1114 Budapest, Bartók Béla út 37. II.em 9.

t: +36 1 365 1444 / f: +36 1 365 1445

InnoTeq Kft. / Pécs

www.innoteq.hu / e: info@innoteq.hu

7621 Pécs, Felsőmalom u. 3.

t: +36 72 955-762 / f: +36 70 901-0445

 

·         Szépművészeti Múzeum (Budapest) Múmiák testközelben időszaki kiállítás belsőépítészeti tervezése és kivitelezése

·      Villa Romana (Veszprém, Balácapuszta) / A balácai római kori villagazdaság teljes informatikai fejlesztése a Veszprémi Megyei Múzeumok Igazgatósága részére: kiállítási multimédia, website, tartalommenedzsment rendszer, 3D modellezés és bemutató film készítése

 

·         Iparművészeti Múzeum (Budapest) Két korszak határán: perzsa művészet a Quádzsár korban (1796-1925) időszaki kiállítás belsőépítészeti tervezése és kivitelezése

·      Ernst Múzeum (Budapest) Címerautomata: multimédia terminál fejlesztése a Homeopatikus valóság, Szolnoky József egyéni kiállítására.

 

·         Royal Museums of Arts and History (Brüsszel) Európa szövete időszaki kiállítás belsőépítészeti tervezése és kivitelezése

·      Pécsi Tudományegyetem, BTK Kommunikációa- és Médiatudományi Tanszék (Pécs) Művészetek Völgye 2011: multimédia tartalomfejlesztés többképernyős terminál a tanszék részére.

 

·         Balatoni Múzeum (Keszthely) Aranyhíd állandó kiállítás belsőépítészeti tervezése és kivitelezése, látvány és világítástechnika

·      Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelkedően Közhasznú Egyesület (Pécs) Mecseki Örökség adatbázis alapú website és tartalommenedzsment rendszer fejlesztése a Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

 

·         Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest) Királylányok messzi földről – Katalónia és Magyarország a középkorban időszaki kiállítás belsőépítészeti tervezése és kivitelezése

·      Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (Budapest) Múzeumi Bluetooth alapú mobil guide rendszer implementációja. (2011)

 

·         Néprajzi Múzeum (Budapest) Aranyba rejtett arcok – Aranymaszkok Ázsiából időszaki kiállítás belsőépítészeti tervezése és kivitelezése

·      Baranya Megyei Levéltár (Pécs) Pallium Térinformatikai alapú Levéltári nyilvántartó rendszer fejlesztése és bevezetése, archív térképi anyagainak digitális feldolgozása.

 

·         Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Skanzen (Szentendre) Város és falu határán időszaki kiállítás belsőépítészeti tervezése és kivitelezése, multimédia rendszer szerelése

·      Danubius / Fluvius Pictorum (Bratislava – Wien – Orth – Budapest – Komárno) nemzetközi kiállítás sorozathoz kapcsolódóan website, multimédia anyagok és HD panoráma klipek készítése (2009/2012)

 

·         Óbudai Múzeum és könyvtár (Budapest) Óbuda. Egy város három arca állandó kiállítás belsőépítészeti tervezése és kivitelezése, látvány és világítástechnika, multimédia rendszer szerelése

·      Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém) TérképGép és Tudástár. A kiállításhoz kapcsolódó website, adatbázis és kiállítási multimédia tartalomfejlesztés.

 

 

 


Narmer Építészeti Stúdió / Budapest

www.narmer.hu / e: narmer@narmer.hu

1114 Budapest, Bartók Béla út 37. II.em 9.

t: +36 1 365 1444 / f: +36 1 365 1445

 

 

InnoTeq Kft. / Pécs

www.innoteq.hu / e: info@innoteq.hu

7621 Pécs, Felsőmalom u. 3.

·      t: +36 72 955-762 / f: +36 70 901-0445